Hoofdpijn komt voor in vele vormen: zeurend, bonkend, scherp en kan zich op veel verschillende plaatsen uiten: voorhoofd, op de top, vanuit de nek omhoogtrekkend, enz.. Zelden zit de oorzaak van de hoofdpijn in het hoofd zelf. Meestal is het een uiting van een verstoring elders in het lichaam.

Veel vrouwen hebben last van hoofdpijn of migraine tijdens de menstruatie cyclus.

Menstruele cyclus
De menstruele cyclus is het gevolg van een heel ingewikkeld proces, waarbij de hypothalamus (het centrum van de bedrijfshuishouding aan de onderkant van de hersenen), de hypofysevoorkwab (een hersenaanhangsel dat nauw verbonden werkt met de hypothalamus) en de eierstokken elkaar door de afscheiding van allerlei hormonen beïnvloeden. De veranderingen in de hormonale concentraties tijdens de menstruele cyclus veroorzaken de belangrijkste wijzigingen in vochtbalans, bloeddruk en de spanning in de baarmoeder. Hierdoor krijgen veel vrouwen hoofdpijn of zelfs migraine. Hoe menstruele hoofdpijn of migraine ontstaat is nog niet helemaal duidelijk. Een vermoedelijke oorzaak is een verhoogde gevoeligheid voor de normale schommelingen in de hormoonhuishouding. Er zijn door verschillende onderzoekers nogal wat lichamelijke oorzaken voor menstruele migraine genoemd:

  • een verlaagde concentratie magnesium,
  • de werking van bepaalde bloedplaatjes is verstoord,
  • Verstoring van de afgifte van serotonine en prostaglandine, twee chemische stoffen die door het lichaam worden aanmaakt.

Oestrogeen en progesteron zijn de belangrijkste hormonen die betrokken zijn bij de menstruele cyclus. Verschillen in concentraties van deze twee zijn echter nooit aangetoond bij migrainepatiënten met of zonder menstruele aanvallen. Onderzoek heeft zich vooral gericht op de afnemende concentraties van deze hormonen in de periode tussen de eisprong en de volgende menstruatie.

Dat hormonen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan of uitlokken van migraine is duidelijk. Vóór de puberteit komt migraine vrijwel even vaak voor bij jongetjes als bij meisjes. Na de puberteit neemt het aantal aanvallen bij vrouwen echter sterk toe. Vervolgens kan in de overgang het patroon van de migraine weer sterk veranderen. De aanvalsfrequentie wordt onregelmatig en de aanvallen worden ‘rommelig’. Na de overgang neemt de migraine vaak sterk af, om bij een groot deel van de vrouwen totaal te verdwijnen. Tijdens de zwangerschap, waarin de concentratie van het hormoon oestrogeen geleidelijk stijgt, met name in de laatste zes maanden, zijn vrouwen vaak helemaal aanvalsvrij. Heel soms treden echter juist alleen tijdens zwangerschap aanvallen op.

Veel vrouwen hebben migraine-aanvallen voor of tijdens de menstruatie. Per definitie is bij menstruele migraine sprake van één aanval per maand die op de eerste dag (± 2 dagen) van de menstruatie begint. Er is heel veel onduidelijkheid over het vóórkomen, de oorzaak en de behandelingsmogelijkheden.

Deze onduidelijkheid zal altijd blijven bestaan, omdat ieder lichaam anders is en anders reageert op hormonen. Mijn klanten en ik zelf hebben de ervaring dat het nemen van supplementen goed werkt. Je kunt hier denken aan een combinatie van;

  1. Magnesium
  2. Teunisbloemolie
  3. Vitamine b6, b2
  4. 5HTP

Teunisbloemolie is een van de rijkste bronnen aan het omega-6-vet GLA. Dit is dan ook de basis voor Efamol PMP. Efamol maakt bovendien gebruik van een speciale soort teunisbloem, de Rigel. Een soort die 33% meer GLA levert dan andere teunisbloemsoorten. Daarmee helpt het bij stemmingswisselingen en andere menstruatieongemakken. En blijf je de hele maand in balans. Fijn om te weten is dat GLA bovendien helpt bij het behoud van een gladde en stralende huid!

AFSPRAAK OF MEER INFORMATIE?

Nieuwsgierig geworden en op zoek naar een effectieve aanpak van de verbetering van uw gezondheid, gewicht en/of conditie? Bel voor een afspraak of stuur een mail naar info@fitforlife.nl